Close-up of pretty baby with toy and bag, isolated over whiteUvajanje otroka v vrtec je projekt!  Je zelo zahtevna in čustvena naloga tako za starša kot otroka. Ta ločitev je ena večjih sprememb v življenju, za nekatere celo tako velika, da si ta dogodek zapomnijo za celo življenje. Otrok vstopi v novo okolje, v katerem se bo srečal z neznanimi odraslimi in otroki. Prilagoditi se bo moral novi rutini in sprejeti nova pravila, ter si z vrstniki deliti igrače in tudi kdaj počakati. Prav to  je razlog, da si za uvajanje vzamete čas! V kolikor je možno večkrat obiščite vrtec že pred uvajanjem, se pogovorite z vzgojiteljico o otroku, nudite otroku pozitiven pogovor o vrtcu in bodite pozitivno naravnani.

V vrtcu Cuteplay uvajalnemu obdobju posvečamo posebno pozornost, saj verjamemo, da je to velika sprememba za starša, ki svojega otroka uvaja in ločitvena stiska za otroka, kateri je prvič ločen od svojih staršev. Prav tako je sprememba tudi za otroke, ki so že vključeni v naš vrtec. Ker verjamemo, da je vsak otrok drugačen,   pri nas individualno planiramo potek uvajanja.

PRIPOROČILA ZA UVAJANJE V VRTEC:

  • vzbujanje interesa; pozitivni pogovori o dogajanju in življenju v Cuteplayevi igralnici, pogovor z vzgojiteljico, igra v igralnici pred uvajanjem, pozitiven odnos…
  • umirjen prehod v Cuteplay; ne spreminjajte navad, ne odvajajte otroka od dojenja, dude, pleničke…poskrbite za umirjeno in ustaljeno domače okolje. Prihod v vrtec je za vašega otroka lahko stresen kot za starša menjava službe.
  • postopno in individualno načrtovano uvajanje;
    prvi dan uro ali dve, nato ta čas glede na potrebe otroka podaljšujemo, priporočamo uvajanje brez prekinitve…
  • brez dolgotrajnega poslavljanja; slovo je zelo pomembno. Vedno se poslovite, a poskrbite da le to ni dolgotrajno, saj otroka zmede in vzbudi jok.

V CutePlay-u smo odprti za vprašanja, želje in interese naših staršev, saj je dobro počutje otrok v našem vrtcu naša glavna skrb. Verjamemo v individualne potrebe staršev in otrok in imamo velik poudarek na sodelovanju s starši, saj lahko le tako zadovoljimo vse otrokove potrebe in ravnamo v skladu z njihovimi interesi.