Spodbujamo kreativnost in ustvarjalnost

Umetnost otroku omogoča neizčrpen vir inspiracije, motivacije in vsebin na vseh področjih otrokovega razvoja.

Spodbujamo gibalni razvoj

Gibanje in igra sta otrokovi primarni potrebi s katerima si pridobi samozaupanje in samozavest.

Spoznavamo pomen jezika

Predšolsko obdobje je najpomenbnejše za razvoj govora, saj razširi polje sodelovanja in komunikacije z odraslimi.

Skozi igro razvijamo matematično izražanje in mišljenje

Otrok se v življenju že zelo zgodaj sreča z matematiko, ki mu je v pomoč pri reševanju vsakodnevnih težav.

Za starše

Naš vrtec Cuteplay je sofinanciran s strani vaše občine. Otroke vpisujemo skozi vse leto, glede na razpoložljivost prostih mest. Obrazec za informativni vpis lahko izpolnite

Program

V vrtcu Cuteplay izvajamo javno veljavni program kurikul za vrtce republike Slovenije, vključujemo angleščine skozi igro, NTC sistema učenja in BabySings programom za najmlajše.

Delovni čas

Vrtec Cuteplay odpremo ob 7. uri in zapremo ob 16:30 uri. Vrtec je zaprt ob sobotah, nedeljah in državnih praznikih.

Jedilnik

Prehrano nam dobavlja vrtec HC Andersen, ki skrbi za zdravo prehranjevanje - z načrtovanjem ustreznih jedilnikov, izborom kvalitetnih, zdravju prijaznih, varovalnih živil, zdravo in skrbno pripravo hrane.

Naš vrtec Cuteplay

Sodobno opremljeni, ustvarjalni in kreativni prostori našega vrtca Cuteplay

Blog

Zagotavljanje nujnega varstva ODLOK

Prvič v vrtec

Uvajanje otroka v vrtec je projekt!  Je zelo zahtevna in čustvena naloga tako za starša kot otroka. Ta ločitev je ena večjih sprememb v življenju, za nekatere celo tako velika,...

Projekti